Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy Krucze Skały

OKW Krucze Skały w Karpaczu

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Regulamin

Ośrodka OKW Krucze Skały

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia w którym upływa termin rezerwacji.
 2. Zakwaterowanie w pokoju Ośrodka następuje po dopełnieniu formalności pobytowych w recepcji.
 3. Płatności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu do Ośrodka.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy (rezygnacji z pobytu w Ośrodku) zgodnie z art. 394 kc.
 5. W przypadku anulacji rezerwacji, z przyczyn spowodowanych decyzjami państwowymi, zdarzeniami nadzwyczajnymi, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (epidemia, zakaz przemieszczania, zakaz świadczenia usług noclegowych  itp.), a które powodują brak możliwości realizacji rezerwacji / usługi, wpłacony zadatek może zostać zaliczony na poczet przyszłej rezerwacji, po akceptacji zmiany terminu rezerwacji lub zostanie zwrócony wpłacającemu.
 6. Skrócenie pobytu nie upoważnia Ośrodka do zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane dni.
 7. Czasowe przerwy w funkcjonowaniu urządzeń technicznych lub usług – nie z winy Ośrodka, nie zwalniają Gości z dokonania pełnej płatności.
 8. Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania osobie która rażąco narusza jego regulamin.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia Ośrodka powstałych z jego winy.
 10. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami.
 11. W razie  wywołania  alarmu  koszty  przyjazdu  straży  pożarnej  ponosi  osoba  odpowiedzialna za wywołanie alarmu.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 07:00 do 22:00.
 13. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 07:00, z wyjątkiem dni w których odbywa się impreza typu: grill, bankiet, wesele i tym podobne.
 14. Śniadanie serwujemy w formie stołu szwedzkiego, nie ma możliwości wynoszenia posiłków, istnieje możliwość zakupu pakietu śniadaniowego na wynos.
 15. Zastawa i sztućce są częścią wyposażenia jadalni, niedozwolone jest ich wynoszenie poza jej obręb.
 16. Życzenie dokupienia obiadokolacji Gość powinien zgłosić w recepcji Ośrodka do godziny 10:00 dnia w którym chce skorzystać z posiłku.
 17. Pokoje nie są sprzątane w trakcie pobytu – istnieje możliwość zamówienia sprzątania i zmiany pościeli na recepcji, po uzgodnieniu z recepcja.
 18. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za należące do Gości rzeczy, zagubione lub pozostawione na terenie Ośrodka. Rzeczy wartościowe można przechować w depozycie na recepcji.
 20. Przedmioty zostawione w pokoju są odsyłane na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowuje je tylko przez dwa tygodnie.
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci uszkodzenia lub utraty pojazdu pozostawionego na terenie Ośrodka.
 22. Ośrodek ma  obowiązek  zapewnić:  *warunki  pełnego  i  nieskrępowanego  wypoczynku  Gościa *bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu *profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 23. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (dalej: RODO) w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z usług hotelowych jest Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, ul. Kocjana 3. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@pgsw.pl.
 24. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość kontaktu pod adresem poczty elektronicznej iod@pgsw.pl .
 25. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia zakwaterowania i świadczenia usługi hotelowej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane są też przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w przypadku gdy osoba zażądała wystawienia faktury VAT za usługę. Podanie dodatkowych danych w zakresie numeru telefonu oraz numeru rejestracyjnego samochodu również jest dobrowolne i wymagane wówczas gdy osoba korzysta z dodatkowych usług w tym zakresie, np. parking. Brak tych informacji uniemożliwi natomiast odpowiednio sprawny kontakt z osobą jeżeli zajdzie taka konieczność lub zapewnienia możliwości skorzystania z parkingu. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu przesyłania ofert usług hotelowo turystycznych. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 26. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: pracownicy jednostki nadzorującej działalność Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, monitoring, obsługę organizowanych wydarzeń.
 27. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz 6 lat od jej wykonania. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane w celu przesyłania ofert handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie lub ustania celu przetwarzania.
 28. Osobom przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych za zgodą osoby której dane dotyczą – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 29. Osobom, których dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 30. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 31. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 32. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja@krucze-skaly.pl lub w recepcji Ośrodka.
 33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania wskazanych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi.

 

 

Miłego wypoczynku życzy Dyrekcja i Kierownictwo Ośrodka.

 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212 oraz z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2023 r. Dz.Urz.MS.2023. (w sprawie nadania statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie została włączona do firmy Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Wobec od dnia 04.02.2023 r. nowa nazwa firmy to:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

30 1130 1017 0020 1458 9320 0016

siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949

www.pgsw.pl 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphone podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pgsw.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego pgsw.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pgsw.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Deklaracja dostępności

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej “OKW Krucze Skały” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OKW Krucze Skały

Data publikacji strony internetowej: 2012.05.15. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona nie spełnia kryteriów: 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.12, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3, 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2 opisanych w ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ośrodek Krucze Skały działa w grupie Hotele Polskie należącej do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Konrad Ambroży, adres poczty elektronicznej k.ambrozy@igbmazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 690 907 076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wilcza 1, 58-540 Karpacz. Teren jest ogrodzony z furtką do wejścia prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się przy budynku. Recepcja znajduje się na piętrze przy głównym wejściu na obiekt przy ul. Wilcza 1, 58-540 Karpacz

Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na piętrach. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KRUCZE SKAŁY ul. Wilcza 1, 58-540 Karpacz, RECEPCJA – REZERWACJE I POBYTY INDYWIDUALNE, e-mail: recepcja@krucze-skaly.pl tel. 75 76 97 300, tel. kom. 690 810 109

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej w pełni do wymagań prawnych.

 • 1(current)
 • 2